WORKSHOP “TEACHING METHOD AND ASSESSMENT OF STUDY RESULT IN PROFESSION – ORIENTED HIGHER EDUCATION TRAINING

Đào tạo giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp là một xu hướng trong đào tạo giáo dục đại học nhằm cung cấp chương trình đào tạo đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và có mối liên hệ chặt chẽ với các lĩnh vực nghề nghiệp khác trong nền kinh tế xã hội của Việt Nam.

 

Với mục tiêu là nâng cao năng lực của giáo viên thiết kế, tổ chức hoạt động, phương pháp giảng dạy và kết quả nghiên cứu đánh giá của sinh viên trong đào tạo POHE, hội thảo đã được tổ chức tại TUEBA vào ngày 04 tháng 6 ngày , năm 2020. Nó tập trung vào rất nhiều lĩnh vực, bao gồm: cách đánh giá phương pháp giảng dạy trong đào tạo POHE, phong cách học tập của sinh viên trong đào tạo POHE, thiết kế các hoạt động trong giảng dạy và học tập nhằm vào các hoạt động cụ thể, phương pháp giảng dạy khác và đánh giá kết quả học tập.

 

Trong đào tạo POHE, sinh viên sẽ có điều kiện tốt nhất để thực hành, nâng cao kỹ năng và kinh nghiệm có thể giúp họ làm quen với môi trường làm việc mặc dù họ là sinh viên. Điều này sẽ đạt được kết quả tốt nếu có sự hợp tác giữa các trường đại học và doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và tích hợp các lý thuyết và thực tiễn.

WORKSHOP: “SEEKING VOICES FROM VIETNAM: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES IN PUBLISHING INTERNATIONAL PAPERS IN THE GLOBAL SOUTH” 

In order to strengthen the scientific research capacity of TUEB’s teacher, on December 9th, 2019, Thai Nguyen University of Economics & Business Administration held a workshop: “ Seeking voices from Vietnam: Opportunities and challenges in Publishing international papers in the Global South”.

On the side of TUEBA, there were Assoc. Prof. Do Anh Tai. PhD – Vice Rector, Assoc. Prof. Tran Van Quyet. PhD – Head of Department of Science, Technology and International Cooperation and other officials and lecturers.

From Deakin University (Australia), there were: Mr. Mike Knopp, Head of International Relations and Cooperation; Ms. Kristy Hess: Assoc.Prof, Department of Communications; Ms. Kaitlin Hopkins: Marketing Department; Ms. Mai Vinh Trinh: Chief Representative of Deakin University in Vietnam and Cambodia; Ms. Trinh Dinh Phuong Thanh: Representative of Deakin University in Vietnam;

At the workshop,  Assoc. Prof. Kristy Hess presented the current research context, opportunities and challenges in publishing international articles. Also participants discussed the requirements of publishers, experience in publishing international papers and trends in publish.

At the end of the workshop, experts and participants took a photo together to mark the event.

The workshop “Curriculum development – Experiences from Australian universities”

In the cooperation framework between TUEBA and Queensland University of Technology (QUT – Australia), the workshop “Curriculum development – Experiences from Australian universities” was taken place at TUEBA on March 20, 2018, with the participation of the educational experts from QUT as well as the leaders, staff  and faculty members from TUEBA.

Prof. Nelson Salangsang were sharing his experience of curriculum development

Participants were grouped under the guidance of the educational experts

The workshop focused on curriculum development issues shared by Prof. Nelson Salangsang – Director of International Projects – Office of Trade Service Research & Commercialization – QUT. The participants in the workshop were involved in specific tasks associated with their academic activities, such as developing teaching objectives, output standard requirements, and adjusting the existing curriculum, etc. The workshop showed a strong interaction between Australian professionals and Vietnamese practitioners. Many questions were given out and put into discussions.

The workshop took place in a cheerful, open and friendly atmosphere. This is expected to be the premise for the staff and faculty members in TUEBA to access creative and efficient thinking and methodology for high-quality curriculum development in the coming time.

Active learning methods

Date: 17/6/2016

Organizer: TUEBA

Content: – Sharing of experiences on active learning methods. This teaching and learning methods has been approved to enhance engagement between learners and learning materials, thereby improving the thinking and learning outcomes of learners.

Entrepreneurship

Date: 1/6/2016

Organizer: TUEBA

Content: Presentation of the Fair Trade project by a group of Seattle University students in the United States also a study on the behavior of women entrepreneurs in Vietnam.

Research on social enterprises

Date: 8/4/2016

Organizer: TUEBA

Content:

– Overview of social entrepreneurial characteristics, comparing  social entrepreneurship models in the United States and Vietnam

– Discussion on the use of value chains to analyze the social impact of firms.